REDCON1 – MRE MEAL REPLACEMENT 25 SERVINGS

1,900,000 

MRE REDCON1 – Bữa ăn thay thế hoàn chỉnh

Nguồn dinh dưỡng hoàn toàn từ động vật

Thành phần dinh dưỡng (trên 1 liều dùng)

  • 4 muỗng (130g)
  • 530 calories
  • 47g protein
  • 75g carbohydrate blend
  • MCT oil