100,000 
500,000 
490,000 
300,000 
-14%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ dán THOL RPC4005

350,000  300,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại dày THOL RPC4008

300,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Cây hít đất THOL PUSH01 (1 cặp)

100,000 

Phụ kiện Boxing

Quần Kickboxing THOL CL008

450,000 

Phụ kiện - Home GYM

Tấm đá boxing THOL KS001

1,500,000 
3,000,000 
250,000