Rule 1 Protein 5 Lbs (2,288 kg) – BDSUPP

Original price was: 2,200,000 ₫.Current price is: 1,600,000 ₫.

  • CTKM đang được giảm giá sâu: KHÔNG QUÀ & KHÔNG FREESHIP
  • Whey Protein Isolate & Hydrolyzate
  • 25G Protein (tỷ lệ đạt 83.3%)
  • 0 Sugar, 0 Lactose, 0 Gluten, No Amino Spiking.
  • 76 Servings
  • Đa dạng mùi vị