300,000 
-14%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ dán THOL RPC4005

350,000  300,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại dày THOL RPC4008

300,000 

Phụ kiện Boxing

Quần Kickboxing THOL CL008

450,000 

Phụ kiện - Home GYM

Tấm đá boxing THOL KS001

1,500,000 
3,000,000 
250,000 
-36%

Bao tay tập GYM

Bao tay boxing da THOL G006

1,000,000  640,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200,000 
500,000