-11%
900,000  800,000 

Năng lượng - Sức khỏe

REDCON1 – TOTAL WAR

750,000 
-18%
1,100,000  900,000 
-11%
450,000  400,000 
590,000