Bữa Ăn Thay Thế Hoàn Chỉnh

REDCON1 – MRE MEAL REPLACEMENT 25 SERVINGS

1,900,000 

Bữa Ăn Thay Thế Hoàn Chỉnh

REDCON1 – MRE PROTEIN BAR

880,000 

Bữa Ăn Thay Thế Hoàn Chỉnh

MRE PROTEIN SHAKE RTD -12 Chai / Hộp

1,300,000 
-16%

Năng lượng - Sức khỏe

REDCON1 – TOTAL WAR

890,000  750,000 
-4%
1,650,000  1,590,000