BCAA 6000 Hỗ Trợ Phục Hồi Cơ Bắp và Tăng trưởng

450,000 

Tăng cường phục hồi cơ bắp
Cài thiện sức chịu đựng và thể lực
Tăng cường tổng hợp Protein
Hỗ Trợ phát triển cơ bắp và sức mạnh
Tỷ lệ tối ưu 2:1:1 BCAA