Advance Protein Powder – Blue Raspberry

690,000  650,000 

icon Cung cấp hàm lượng lớn protein
icon Hồi phục nhanh, cải thiện BMI, tăng sức bền
icon Collagen bước 3
icon 98% Peptide thủy phân
icon Hấp thụ nhanh chóng