100,000 
500,000 
-14%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ dán THOL RPC4005

350,000  300,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Quấn chỏ loại dày THOL RPC4008

300,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Cây hít đất THOL PUSH01 (1 cặp)

100,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200,000 
500,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000 
-25%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000  150,000